Get VITE Token miễn phí

Hướng dẫn cho SBP

I. Thông tin bạn cần gửi

1. Tên và logo cho Supernode. Đây là những điều cần thiết, vì nó giúp tạo ra bản sắc của riêng bạn trong cộng đồng.
2. Địa chỉ email sẽ vận hành SBP.
3. Khẩu hiệu chiến dịch.
4. Thông tin về đội ngũ: Danh sách các thành viên chủ chốt và thông tin của họ (vui lòng đính kèm ảnh hồ sơ và nơi cư trú).
5. Thông số kỹ thuật cài đặt của trung tâm dữ liệu của bạn. (Khuyến nghị: 8 core, RAM 16 GB, 100Mbps)
6. Vị trí của máy chủ của bạn.
7. Vui lòng mô tả chi tiết cách bạn dự định gia tăng giá trị cho hệ sinh thái của Vite sau khi trở thành SBP.
8. Kế hoạch tiếp xúc của bạn trên phương tiện truyền thông (sự hiện diện đáng kể trong phương tiện truyền thông của chúng tôi phản ánh mức độ cam kết nhất định để nuôi dưỡng phát triển cộng đồng Vite).
Link để gửi thông tin của bạn: https://docs.google.com/forms/d/1u2HC3ecC3rkQk58Kn9D8eBNhN8DpkAB2DMY06QNzHvk/viewform?edit_requested=true

II. Đăng ký SBP, Bỏ phiếu và Tạo block

Thực hiện theo các bước sau để đăng ký là supernode và chuẩn bị cho cuộc bầu cử:
1. Di chuyển token Vite ERC20 mà bạn muốn đặt cọc cho SBP của mình.
Vào giữa tháng 11, di chuyển token Vite ERC20 của bạn sang Vite TestNet thông qua hợp đồng thông minh do Vite cung cấp.
2. Cược 500.000 VITE (số tiền này phải là 1.000.000 VITE sau khi ra mắt MainNet). Các token này sẽ bị khóa trong 3 tháng, theo như yêu cầu đối với SBP.
3. Nhận được ít nhất 200.000 phiếu (mỗi phiếu là 01 VITE). Với mỗi một supernode cộng đồng nhận được tối thiểu là 200.000 vote, Vite sẽ ngừng một trong những supernode chính thức riêng của mình đang chạy. Supernode cộng đồng sẽ trở thành supernode mới.
4. Chạy máy chủ cho SBP (thông tin chi tiết hơn sẽ được thông báo sau)
Bỏ phiếu
1. Mỗi VITE chỉ có thể được sử dụng để bình chọn cho một SBP.
2. Mỗi địa chỉ ví chỉ có thể được sử dụng để bình chọn cho một SBP. Số phiếu từ địa chỉ đó sẽ bằng toàn bộ số VITE địa chỉ ví đó có.
3. Bỏ phiếu từ một địa chỉ nhất định không phải là sẽ khóa token VITE được lưu trữ tại địa chỉ đó. Các token có thể được giao dịch bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tổng số VITE sẽ ảnh hưởng đến tổng số phiếu bầu cho supernode.
4. Người sử dụng có thể thay đổi địa chỉ duy nhất của họ bầu cử. Thay đổi sẽ có hiệu lực trong vòng nhiều nhất 75 giây.
Các quy tắc cho việc tạo các Block
100 Supernodes đầu tiên sẽ chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các khối. Đối với mỗi vòng (kéo dài 75 giây), 25 node đầu tiên có 23/25 cơ hội để tạo ra một khối, và 75 node cuối có cơ hội 2/75. Tỷ lệ tạo khối sẽ ảnh hưởng đến các phần thưởng cuối cùng cho các supernodes.

III. Trách nhiệm của SBP

1. SBP đảm bảo rằng hệ thống Vite hoạt động đúng. SBP phải xác nhận các giao dịch trong toàn bộ mạng và đảm bảo sự ổn định của hệ thống bằng cách cung cấp tài nguyên máy chủ có thể sử dụng. Ngoài ra, các nhà khai thác của SBP cũng dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống Vite với khả năng tốt nhất của họ.
2. SBP là đại diện, nhà thuyết giáo và lãnh đạo của cộng đồng Vite và được kì vọng sẽ có hành động để xây dựng và bảo tồn một cộng đồng năng động và lành mạnh.
3. Sự thịnh vượng của cộng đồng Vite đi đôi với sự thành công của hệ sinh thái Vite. SBP được kì vọng sẽ thuyết giáo cho Vite và giúp tạo ra các ứng dụng dựa trên Vite.

IV. Kế hoạch ưu đãi

1. Việc vận hành SBP trong giai đoạn TestNet sẽ chia sẻ ưu đãi hàng năm, tương đương với 3% tổng số token đã phát hành. Điều này có nghĩa là 30 triệu VITE (3% tổng nguồn cung hiện tại là 1 tỷ VITE).
2. Phần thưởng supernode được chia thành hai phần: 50% cho việc tạo khối và 50% cho việc bỏ phiếu. Trong số 30 triệu phần thưởng token mỗi năm, 15 triệu phần thưởng được trao cho các supernode tạo ra các khối và 15 triệu phần thưởng được trao cho các supernode được cộng đồng bầu chọn (trong giai đoạn TestNet, 100 supernode đầu tiên). /> Nếu một supernode tiếp tục khai thác trong một năm, nó có thể nhận được 600.000 VITE từ phần thưởng tạo khối ((30 triệu / 25 node) * 50%), cộng với phần thưởng từ bỏ phiếu.
Tính toán phần thưởng bỏ phiếu: theo tỷ lệ cổ phần và tỷ lệ bỏ phiếu của supernode, (node stake token + bỏ phiếu) / (tất cả token supernode stake + tất cả phiếu) * (phần thưởng bỏ phiếu). Mỗi vòng sẽ là 75 giây. Tổng số tiền hàng ngày sẽ được nhân với tỷ lệ khối.
Một phần thưởng hàng ngày cho supernode duy nhất sẽ là: 1.643.835 VITE của phần thưởng tạo khối, cộng với phần thưởng stake/ bỏ phiếu bổ sung
3. Có nhiều kế hoạch và phần thưởng Airdrop trong giai đoạn TestNet. Chúng tôi sẽ tăng số lượng token được phát hành để thưởng cho SBP sau khi MainNet được ra mắt.
4. Trích xuất phần thưởng, Chỉ có thể trích xuất phần thưởng từ ngày hôm trước.

V. Giải thích về token VITE trong TestNet

1. Token VITE trong TestNet được sử dụng cho bầu cử và bỏ phiếu SBP. Chúng được thêm vào mạng lười từ việc chuyển đổi token VITE ERC20.
2. Việc chuyển token VITE ERC20 sang VITE Testnet token không thể phục hồi. Bạn sẽ không thể lưu hành Testnet token trên thị trường thứ cấp trong một thời gian ngắn.
3. Sau khi ra mắt MainNet, token VITE trên TestNet và VITE ERC20 sẽ đều được chuyển đổi sang token VITE rên MainNet.