Get VITE Token miễn phí

VITE

Hệ sinh thái phi tập trung hiệu suất cao

White-paper
newsCreated with Sketch.
Tin tức mới nhất
Hệ sinh thái Vite
Những Gì Vite Có Thể Làm Cho Bạn
Hệ sinh thái của sự giá trị
Thanh toán
Xác nhận tức thì
Giao dịch On-chain
Đa token
Phát hành token
Phát hành token một bước
Hỗ trợ Giao thức cấp độ
Tích hơp DEX
Đặt hàng onchain
Hỗ trợ chuỗi chéo
Đặt hàng kết hợp nhanh
Hệ sinh thái của dApp
Trò chơi
Dịch vụ địa phương
Giải trí
Dịch vụ mạng xã hội
Sở hữu trí tuệ
Internet vạn vật
Nguyên tắc cơ bản của Vite
Tại sao Vite lại nổi bật
Hiệu suất cao
Sổ cái DAG
Kiến trúc không đồng bộ
Bảo mật
Mô hình đa token
Snapshot Chain
Mô hình Kinh tế Hiệu quả
Mô hình dựa trên quota
Không mất phí giao dịch
Tích hơp DEX
Khả năng sử dụng
Solidity++
Dịch vụ đặt tên
Lập trình hợp đồng
Nâng cấp hợp đồng
Khả năng mở rộng
Cổng chuỗi chéo
Cơ chế HDPoS
Hợp đồng thông minh
Let's Create Something Cool

Lộ trình

 • 02/2018

  Khởi động dự án

 • Tháng 5/ 2018

  Kêu gọi vốn Private Sale

  Trang chủ

  Đội ngũ sáng lập

 • Tháng 6/ 2018

  Đội ngũ Nghiên cứu Phát triển

  Đội ngũ Phát triển công nghệ

 • Tháng 8/ 2018

  go-vite 0.1

 • Tháng 9/ 2018
 • Tháng 11/ 2018
 • Tháng 12/ 2018

  Hợp đồng thông minh/ Solidity++ Alpha Test

  Cross-Chain Gateway Alpha Test

  Thử nghiệm Ví đa token Alpha

  Website 2.0

 • Quý 1/ 2019

  Ra mắt Pre-MainNet

  Cross-Chain Gateway Alpha Test

  DEX Open Beta Test

  Hợp đồng thông minh/ Solidity++ Open Beta Test

  Ra mắt Ví đa token

  Hỗ trợ Đa máy ảo (Multi-VM) (EVM / WASM)

 • Quý 2/ 2019

  Tối ưu hóa hiệu suất

  Kích hoạt Hợp đồng thông minh điều chỉnh theo thời gian

  Dịch vụ đặt tên cho địa chỉ

  Nâng cấp hợp đồng thông minh

 • Quý 3/ 2019

  Ra mắt MainNet

  dApps (được hỗ trợ bởi ứng dụng khách trên thiết bị di động)

  Phát hành Stablecoin trên DEX

  Hoàn thành thanh toán

 • Quý 4/ 2019

  Xây dựng hệ sinh thái dApp

Các nhà đầu tư của chúng tôi

Stay Tuned for Updates from Vite